Announcements

Announcements

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01-59/2023
Mostar, 31. kolovoza 2023.

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar

održane 31. kolovoza 2023. god.

 

Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. kolovoza 2023. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila po slijedećem DNEVNOM REDU:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 • Predsjednika Skupštine,
 • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu;
 2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za  godinu;
 3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
 4. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-8-6420/23 od 07.08.2023.godine, sa stanjem na dan 01.08.2023. godine, odnosno koji su se   nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

 • Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-58/2023 od 29.08.2023.godine;
 • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
 • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
 • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
 • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
 • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.906 dionica ili 56,2338% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
DioničarRedni brojBroj dionica
Željko Martinović, dioničar1550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar2640,0337%
Suada Bilić, dioničar3470,0247%
Zlatko Topić, dioničar4460,0242%
Ivan Šakota, dioničar5400,0210%
Mario Malečić, dioničar6410,0216%
Ivica Raspudić, dioničar7420,0221%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Zlatko Topić, punomoćnik Udruge malih dioničara DIAL1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava,  pristupilo svih sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnik dioničara sa ukupno 106.906 dionica s pravom glasa, odnosno 56,2338% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
Suada Bilić, dioničar470,0247%
2Zlatko Topić, dioničar460,0242%
3Ivan Šakota, dioničar400,0210%
4Mario Malečić, dioničar410,0216%
5Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
6
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

 

Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

 • Glasački listić 1.a. – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Senad Zekić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 106.866 (99,9626%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 40 (0,0374%)

 • Glasački listić 2.b. – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Ivica Raspudić i Mario Malečić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 106.647 (99,7577%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 259 (0,2423%)

 

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog  revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu .

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za   2022. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023.godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 106.700 (99,8073%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 206 (0,1927%)

 

Točka 5. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova ‘ZA’ je iznosio: 83.731 (78,3221%).

Ukupan broj glasova ‘PROTIV’ je iznosio: 21.175 (21,6779%)

Napomena: Glasovanje na   Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje  broj: S-01-58/2023 od 29.08.2023. godine, popis o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara,  originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Diana Zalihić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

 1. Skupštini Društva
 2. a/a

Na temelju  članka  230. stavak 1.  i članka 233. stavak 2.  Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te članka 98. stavak 1. i članka 102. stavak 2. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o ponovnom sazivanju redovite Skupštine dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-34/2023  od 28.07.2023. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje  

O B A V I J E S T

o ponovnom sazivanju redovite  Skupštine dioničara  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

 

 1. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

             Redovita (ponovljena)  Skupština dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 31.08.2023. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 1. Dnevni red Skupštine

               Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 2. Predsjednika Skupštine,
 3. Dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.

godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva  o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće vanjskog  revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2022. godinu;

 1. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za godinu;
 2. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
 3. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elementa za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.
 • Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( Aluminij d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu: aluminij@aluminij.ba.

 1. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 1. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 1. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 • Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini. 

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnik Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika. 

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 1. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o ponovnom sazivanju redovite Skupštine dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

                                                                                                                                              Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                              društva ALUMINIJ d.d. Mostar

                                                                                                                                                         prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj: 02-2-35/2023

Mostar, 28.07.2023. godine

 


 

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-_____________ / 2023
Mostar, 31. srpnja 2023.

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (Društvo
održane 28. srpnja 2023. god.

 

Redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 28. srpnja 2023. god. s početkom u 12:00 sati. Skupština je zasjedala u Upravnoj zgradi društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Odlukom o sazivanju redovite Skupštine bio je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 • Predsjednika Skupštine,
 • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće vanjskog neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće vanjskog neovisnog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2021. godinu i Izvješće Odbora za reviziju za 2022. godinu;
 2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za  godinu;
 3. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu;
 4. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na popisu Registra vrijednosnih papira u FBIH nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

 • Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-52/2023 od 26.07.2023.godine;
 • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
 • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
 • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
 • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
 • Ostale, zakonski propisane, djelatnosti u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam(8) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 23.444 dionica ili 12,3318% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
DioničarRedni brojBroj dionica
Željko Martinović, dioničar1550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar2640,0337%
Suada Bilić, dioničar3470,0247%
Zlatko Topić, dioničar4460,0242%
Željko Damjanović, dioničar5600,0316%
Mario Malečić, dioničar6410,0216%
Ivica Raspudić, dioničar7420,0221%
Samir Anić, dioničar81660,0873%
Ukupan broj prijavljenih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu5210,2741%

Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade Republike Hrvatske22.81412,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica, punomoćnika dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu22.92312,0577%
Sveukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu23.44412,3318%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava,  pristupilo šest (6) dioničara i jedan (1) punomoćnik dioničara sa ukupno 519 dionica s pravom glasa, odnosno 0,2273% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Preostala dva (2) dioničara i jedan (1) punomoćnik dioničara dionica sa pravom glasa koji su se prijavili za sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini nije bilo prisutno.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar550,0289%
2Zlatko Topić, dioničar460,0242%
3Željko Damjanović, dioničar600,0316%
4Mario Malečić, dioničar410,0216%
5Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
6Samir Anić, dioničar1660,0873%
Ukupan broj prisutnih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu4100,2157%

Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
Ukupan broj prijavljenih dionica, punomoćnika dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu1090,0573%
Sveukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu5190,2730%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Nakon utvrđivanja identiteta i legitimacije dioničara/punomoćnika dioničara koji su pristupili Skupštini, a na zahtjev predsjedavajućeg Skupštine gosp. Samir Anić, Odbor za glasovanje je utvrdio kako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, odnosno da Skupština ne može punopravno raditi i donositi pravno valjane odluke.

Predsjedatelj Skupštine, gosp. Samir Anić, je iz tog razloga, zaključio da se Skupština Društva odgađa, a Odluku o vremenu i mjestu održavanja Ponovljene vanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar će donijeti Nadzorni odbor Društva sukladno Statutu Društva i važećem Zakonu o gospodarskim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara, Izvješće o prisutnosti dioničara/punomoćnika dioničara, originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici dioničkoga društva Aluminij d.d. u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja redovite Skupštine dioničara Aluminija d.d.

S poštovanjem,

Odbor za glasovanje
/Aluminij d.d./

Marko Lončar, predsjednik                         

Diana Zalihić, član                                     

Goran Marić, član                                      

Dostaviti :

 1. Skupštini Društva
 2. Tajniku Društva
 3. a/a

 


 

Na temelju  članka 229. stavak 3.  i članka 230.   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021) i članka 98. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovite Skupštine  Društva, broj: 02-2-30/2023  od 28.06.2023. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje

 

 

 

O B A V I J E S T 

o sazivanju redovite  Skupštine dioničara  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

 

I.       Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Redovita  Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 28.07.2023. godine (petak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 

II.     Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

1.  Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a)     Predsjednika Skupštine, 

b)     Dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,

2.  Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.

godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva  o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće vanjskog  revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2022. godinu;

3.  Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za   2022. godinu; 

4.  Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;

5.  Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elementa za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

III.   Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine. 

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( Aluminij d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu: aluminij@aluminij.ba.

 

IV.    Pravo  sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara. 

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 

V.     Dopuna dnevnog reda Skupštine   

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 

VI.   Glasovanje u Skupštini 

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva. 

 

VII.    Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.  

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnik Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.  

 

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala. 

 

IX.   Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. 

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

                                                                                                        Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                društva ALUMINIJ d.d. Mostar

                                 prof.dr.sc. Zdenko Klepić

 

 

 

 

Broj: 02-2-31/2023

Mostar, 28.06.2023. godine